Vali sündmuse vorm ja valdkond

Webinar

Milleks tuleb majanduses valmis olla 2020. teisel poolaastal?

29.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Igavikuline hingekool – Paarisuhe

29.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Saneerimine kui päästerõngas ettevõtetele kriisiolukorras

02.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra kajastamine 2019. aasta raamatupidamise aastaaruandes

03.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kriisiaegne äri- ja strateegiline juhtimine

03.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Mõjusad tehnikad ärevusega toimetulekuks

04.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Nõuanded töölepingu ümbervormistamiseks ja ülesütlemiseks

09.06
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Veekogu rannale ja kaldale ehitamise võimalused ning piirangud

10.06
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kuidas teha koostööd ebasümpaatse kolleegiga?

10.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Hispaania kinnisvaraturg – uued võimalused peale kriisi

10.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

E-kaubanduse raamatupidamise erisused

11.06
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Noorte suvekool: FAT rattaretk Kõrvemaa künklikel radadel

13.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Noorte Suvekool: Tänavakunstide päev

14.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Noorte Suvekool: Teadusdetektiivid laboris – välk, pauk ja planeedimaailm

17.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Noorte Suvekool: Tunne metsa ja mets ei eksita Sind kunagi

18.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Noorte Suvekool: Sukeldume NUKU teatri võlumaailma!

19.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Piiriüleselt töötavate isikute tasude maksustamine

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Soome maksusüsteemist Eesti ettevõtetele ning muudatused aastatel 2020 ja 2021

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

OÜ-tamine: Kus on piir õiglase teenusepakkumise ja maksudest kõrvalehoidmise vahel?

26.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Korrektne eesti keel e-kirja näitel

26.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kuidas vältida juhatuse liikme isiklikku pankrotti ja võimalused juhatuse liikme vastutuse kindlustamiseks

27.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Uue ehitisregistri võimalused ja kasutusloogika

27.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Tööga seotud kingitused – kust jookseb piir?

27.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Peamised erisoodustusega seotud probleemid maksuhalduri pilgu läbi

28.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Delikaatsed teemad töökohal

09.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Uus efektiivne viis ametijuhendi koostamiseks või uuendamiseks

09.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Millist lepingut sõlmida paindlike töösuhete korral?

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Enesekehtestamine organisatsioonis ning oskus öelda „ei“

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehituse dokumenteerimine uute nõuete alusel ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kuidas toime tulla manipulaatoriga ja olla ise mõjustaja?

17.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Käsundita asjaajamise- ja alusetu rikastumise riigikohtu aktuaalne praktika

17.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine värskeima kohtupraktika valguses, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine

17.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kas argumenteerid või lihtsalt vestled?

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Summeeritud tööaja ja tasude arvestus – probleemid ning nende lahendused

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Töötaja lähetuses – milliseid olulisi nüansse tuleb silmas pidada?

24.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kuidas luua endas positiivseid emotsioone?

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kiirkursus: Turundamine LinkedIn-is algajatele

06.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kuidas sihtida rahvusvahelisi turge läbi sotsiaalmeedia?

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine

08.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kõne ja hääle oskuslik kasutamine eneseväljenduses

22.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

29.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ebaseaduslike ehitiste seadustamine ning enam levinud murekohad praktikas

29.10
INFO & REGISTREERUMINE