Üldinfo

Toimumise kuupäev:
15.10.2015
Registreerimise lõpp:
04.10.2015
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: Liitu sooduspakkumistega
168 € + km

Dokumendi- ja infohalduse korraldamine ogranisatsioonis on võtmetähtsusega. Kuidas seda süsteemselt ning nõuetekohaselt teha? Läbi milliste võtete on võimalik muuta info haldamine organisatsioonis veelgi efektiivsemaks hoides kokku nii ajalist kui ka finantsilist ressurssi? Kuidas peab toimima paber- ning digidokumentide säilitamine ja arhiveerimine?

Arenguprogramm on suunatud administratiivtöötajatele, spetsialistidele, keskastmejuhtidele ja juhtidele, kes tegelevad või vastutavad organisatsiooni dokumendi- ja infohalduse korraldamise eest.

Arenguprogrammi maht on 26 akadeemilist tundi, mis on jagatud kolmeks mooduliks. Moodulid leiavad asetkord kuus:

15. okt Ettevõtte infohalduse süstemaatiline ja efektiivne korraldamine

5. nov – Paber- ja digitaalsete dokumentide säilitamine. Infohalduse seadustik ja standardid

3. dets – Organisatsiooni infostrateegia väljatöötamine. Infohalduse tehnilised eeldused

Võimalus osaleda arenguprogrammi üksikutes moodulites.

Areguprogrammis osalenutele väljastatakse Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse poolt koolitustõend!

Programmi läbinu:

 • Oskab organisatsiooni infot hallata nii, et see on õigel ajal õiges kohas ning kujul
 • Mõistab dokumendi- ja infohalduse valdkonda ja spetsiifikat
 • Oskab korraldada organisatsiooni infohaldust veelgi süstmaatilisemalt
 • Teab, kuidas paber- ja digidokumente tõhusalt säilitada
 • Omab teadmisi digitaalsele arhiveerimisele üleminekust
 • On teadlik organisatsiooni infosüsteemide kavandamisest ning integratsioonist
 • Oskab välja töötada ja analüüsida organisatsiooni infostrateegiat
 • On infohalduse projektide teadlik tellija

Programm

09:00 - 09:30

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

09:30 - 11:00

Sissejuhatus info- ja dokumendihalduse valdkonda

Koit Saarevet
Rahvusarhiiv, digitaalarhiivi projektijuht

 • Valdkonda reguleerivad mõisted: andmed, info, teadmus, teavik, dokument
 • Dokumendihaldus vs infohaldus vs teadmushaldus/juhtimine
 • Dokumendi- ning infohalduri roll organisatsioonis

11:00 - 11:30

Dokumendihalduse alused

 • Janne Kerdo

  Janne Kerdo

  Kerdo ja Partnerid OÜ, vabakutseline lektor


Janne Kerdo

Tallinna Majanduskool, sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja

 • Dokumendihalduse valdkonna mõisted
 • Infohalduses korra ja süsteemsuse loomine
 • Dokumendisüsteemi loomine
 • Dokumentide liigitamine, süstematiseerimine

11:30 - 12:30

Lõuna restoranis Senso

12:30 - 14:00

Kuidas korraldada ettevõttes infohaldust süstemaatiliselt ja efektiivselt?

Janne kerdo
Tallinna Majanduskool, sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja

 • Üleminek dokumendihalduselt infohaldusele
 • Kuidas rakendada dokumendihalduse tugevusi kogu infohaldusele?
 • Hübriidse info haldus
 • Suulise info hõlmamine infohaldusse

14:00 - 14:30

Kohvipaus

14:30 - 16:00

Kuidas korraldada ettevõttes infohaldust süstemaatiliselt ja efektiivselt?

Janne Kerdo
Tallinna Majanduskool, sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja

Lisainformatsioon

Sündmuse tüüp:
Toitlustus:
Ei