Üldinfo

Toimumise kuupäev:
26.03.2020
Registreerimise lõpp:
24.03.2020
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: Liitu sooduspakkumistega
199 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib kuni 23. veebruarini soodushind 159€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade õigusliku aluseta püstitatud või ümber ehitatud ja/või laiendatud ehitiste seadustamise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Arutluse alla tulevad nõuded ja tingimused, millele seadustatav hoone peab vastama ning kuidas vastavust tõendada. Koolituse läbinu teab ka olukordadest, kui hoonet ei ole võimalik seadustada ning tuleb koostada lammutusettekirjutus.

Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid kohtupraktikast. Mööda ei saa ka maagilisest kuupäevast – 1.01.2020, mil kõik ehitised peaksid olema ehitisregistrisse kantud.

Praktilisi teadmisi jagab Raul Keba – Ristal Keba Partnerid vandeadvokaat ja partner.

Advertisement banner

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10:00 - 11:30

Ebaseaduslike ehitiste seadustamine ning enam levinud murekohad praktikas

 • Raul Keba

  Raul Keba

  RISTAL KEBA PARTNERID vandeadvokaat ja partner

 • Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus
 • Menetlusvormi valik – detailplaneering, projekteerimistingimused, ehitusprojekt, audit või lammutusettekirjutus
 • Lubade ja teatiste menetlus – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine, ehitusprojekti muudatus, kehtetuks tunnistamine, tühistamine

11:30 - 12:00

Toekas kohvipaus

12:00 - 13:30

Koolitus jätkub

Raul Keba
Ristal Keba Partnerid vandeadvokaat ja partner

 • Riiklik järelevalve ja vastutus
 • Asendustäitmise ja sunniraha seadus – ametniku ettekirjutus, sunniraha määramine ja asendustäitmine
 • Praktilisi näiteid seadustamist ja ehitusjärelevalvet puudutavatest (kohtu)lahenditest

Lisainformatsioon

Sündmuse tüüp:
Koolitus
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Ehitusettevõtjad, kinnisvara omanikud, projekteerijad, arendajad, arhitektid, juristid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus, kaasuste analüüs. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse aruteluse käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 4.03.2020; 50% maksumusest ajavahemikul 05.03 – 18.03.2020 Kui loobutakse hiljem kui 18.03.2020 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo. sündmuste produtsent
Toitlustus:
Jah
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.