Üldinfo

Toimumise kuupäev:
28.08.2012
Registreerimise lõpp:
15.08.2012
Asukoht:
Clarion Hotel Euroopa (Paadi 5, Tallinn)
Hind: Liitu sooduspakkumistega
158 € + km

Koolituse eesmärk on teadvustada keskastmejuhtidele ärieetika põhiprintsiipe, mis keskenduvad inimlikkusele, heale tahtele ning aususele hõlmates sealjuures konfliktide õiglast juhtimist, töötajate väärtustamist, tunnustamist ning meeskonnatööd. Koolituse tulemusena suudavad keskastmejuhid ärieetikale tuginedes igapäevatöös seista töötajate huvide eest ning olla ka usaldusväärne partner juhile. Lisaks on võimelised lahendama konflikte ning tagama head suhted kollektiivis.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

10:00 - 12:00

Mida peab teadma ärieetikast seoses töösuhetega?

Mari Kooskora
EBS, käitusmisteaduste dotsent

Eesmärgiks on tutvustada erinevaid eetikaprintsiipe ja -lähenemisi äritegevuses ning anda neile tähendus töösuhete kontekstis. Arutleda eetika tähtsuse üle töösuhetes ja rõhutada erinevate osapoolte huvide arvestamise vajadust. Arutelu käigus tuuakse konkreetseid näiteid organisatsioonide tegevuse ja töösuhete kohta ning lahendatakse minijuhtumeid.


Mari Kooskora
on Estonian Business School´i (EBS) Käitusmisteaduste õppetooli dotsent ja samal ajal ka EBS´i Eetikakeskuse juhataja. Tema peamisteks uurismisvaldkondadeks on ärieetika ja ettevõtete vastutustundlik juhtimine. Mari Kooskora on EBEN (European Business Ethics Network) liige.

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 15:00

Juhi, keskastmejuhi ja töötaja erimeelsuste lahendamine ja töö efektiivuse tõstmine ärieetika kontekstis

  • Anu Virovere

    Anu Virovere

    Anu Virovere PhD, psühholoog ja suhtlemistreener

Anu Virovere
Anu Virovere&Partnerid, psühholoog-treener

  • Ärieetika ja sotsiaalne vastutus - mis need on?
  • Eetilised konfiktid kui eetikaprintsiipide rikkumine tööelus
  • Head suhted kui eetilised suhted
  • Heade/eetiliste suhete seos töö tulemuslikkusega
  • Eetika ja võimusuhted organisatsioonis


Anu Virovere
on psühholoog ja suhtlemistreener,  lõpetanud Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika ja sotsiaalpsühholoogia erialal ning õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis doktoriõppes majandust. Ta on töötanud Estonian Business Schoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis organisatsioonikäitumise, ärieetika ja suhtlemispsühholoogia õppejõuna. Selle kõrval on ta viimase kümne aasta vältel tegelenud ärikoolitusega, viies muu hulgas läbi EBSi Juhtimiskoolituse Keskuse korraldatud juhtimis-, teenindus- ja müügikoolitusi. Anu Virovere on põhjalikult uurinud konflikte Eesti organisatsioonides ja ühiskonnas ning avaldanud mitmeid artikleid ning olnud kaasautoriks juhtimiskäsiraamatutes

15:00 - 15:05

Koolituse lõpetamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Koolitus
Toitlustus:
Ei