Üldinfo

Toimumise kuupäev:
12.03.2020
Registreerimise lõpp:
10.03.2020
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: Liitu sooduspakkumistega
199 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib kuni 23. veebruarini soodushind 159€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolituse eesmärk on tutvustada Riigikohtu praktikas tõusetunud olulisemaid probleeme seoses lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamisega.

Koolituse läbinu teab värskeimat kohtupraktikat äriühingu juhatuse liikme deliktilise vastutuse, faktilise ühingujuhi vastutuse, laenuandja vastutuse, tahtlikust heade kommete vastasest käitumisest tuleneva deliktilise vastutuse ning asja hävimisest, kaotsiminekust või kahjustamisest tekkinud vastutusega seoses jpm.

Koolituspäeval tutvustatakse teemasse puutuvaid olulisemaid Riigikohtu lahendeid ja võrreldakse Riigikohtu seisukohti õiguskirjanduses avaldatud seisukohtadega.

Praktilisi teadmisi jagab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur. Tambet Tampuu.

Advertisement banner

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10:00 - 11:30

Lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise aktuaalsed probleemid Riigikohtu praktikas

  • Äriühingu juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajatele tekitatud kahju eest ja selle eristamine muudest kahjuhüvitamise nõuetest
  • Faktilise ühingujuhi vastutus äriühingule kahju tekitamise eest kui lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise instituut
  • Laenuandja vastutus käendajale teavitamiskohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest kui lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise instituut
  • Tahtlikust heade kommete vastasest käitumisest tulenev deliktiline vastutus

11:30 - 12:00

Toekas kohvipaus

12:00 - 13:30

Koolitus jätkub

Tambet Tampuu
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur.

  • Kahju tekitamise lõpetamise või sellega ähvardamisest hoidumise nõue
  • Lepingu sõlmimiseks kohustamine deliktiõiguse sätete alusel
  • Eri liiki kahju hüvitamise nõuete konkurentsi probleemid
  • Asja hävimisest, kaotsiminekust või kahjustamisest tekkinud kahju hüvitamine
  • Tervise kahjustamisega tekitatud kahju hüvitamine

Lisainformatsioon

Sündmuse tüüp:
Koolitus
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud (advokaadi ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kindlustusfirmadest, inkassofirmadest, haldajad jt), samuti krediidi- ja laenuandjad, kindlustusfirmad, kahjukäsitlejad, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, õigusnõustajad, võlanõustajad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, krediidijuhid, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja teised, kes puutuvad kokku lepinguvälise kahju nõuetega.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus, kaasuste analüüs. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse aruteluse käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.

Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 19.02.2020; 50% maksumusest ajavahemikul 20.02 – 4.03.2020 Kui loobutakse hiljem kui 4.03.2020 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Jah
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi