Üldinfo

Koolitus toimus:
29.10.2020
Kestvus:
4 AT
Hind: Liitu sooduspakkumistega
179 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind 149€ + km

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata seitse päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.


Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab 2,9 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Ebaseaduslike ehitiste seadustamine ning enam levinud murekohad praktikas

Koolituse eesmärk on anda ülevaade õigusliku aluseta püstitatud või ümber ehitatud ja/või laiendatud ehitiste seadustamise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Arutluse alla tulevad nõuded ja tingimused, millele seadustatav hoone peab vastama ning kuidas vastavust tõendada. Käsitletakse erisusi sõltuvalt, kas ehitamine toimus enne või pärast 2003. aastat. Koolituse läbinu oskab hinnata, kas ehitist on võimalik seadustada või tuleb koostada lammutusettekirjutus.

Koolitusel käsitletakse KOV-ide igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid kohtupraktikast. Arutletakse teemal, mida on kaasa toonud maagilise kuupäeva – 1.01.2020 kätte jõudmine.

Praktilisi teadmisi jagab Raul Keba – RISTAL KEBA Partnerid Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner.

Programm

Ebaseaduslike ehitiste seadustamine ning enam levinud murekohad praktikas

 • Raul Keba

  Raul Keba

  RISTAL KEBA PARTNERID vandeadvokaat ja partner

 • Ebaseaduslike ehitiste seadustamise vorm ja sisu
 • Ehitise formaalse ja materiaalse õigusvastasuse kindlaks tegemine ja eristamine – näited ja kohtupraktika
 • Menetlusvormi valik – detailplaneering või projekteerimistingimused, ehitusteatis või ehitusluba, ehitusprojekt, mõõdistusprojekt või audit
 • Lubade ja teatiste menetlus – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine, ehitusprojekti muudatus, ehitus- ja kasutusloa kehtetuks tunnistamine või tühistamine
 • Riiklik järelevalve ja vastutus – korrakaitseorganite pädevus ehitusvaldkonnas, järelevalve erisused ja -meetmed
 • Ehitisregistri andmete korrastamine – KOVide praktika pärast 1.01.2020 kuupäeva saabumist
 • Asendustäitmise ja sunniraha seadus – ametniku ettekirjutus, sunniraha määramine ja asendustäitmine
 • Praktilisi näiteid seadustamist ja riiklikku järelevalvet puudutavatest (kohtu)lahenditest

Lisainformatsioon

Sündmuse tüüp:
Salvestatud
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Ehitusettevõtjad, kinnisvara omanikud, projekteerijad, arendajad, arhitektid, juristid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus, kaasuste analüüs. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse aruteluse käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent