Üldinfo

Koolitus toimus:
16.09.2020
Kestvus:
5,3 AT
Hind: Liitu sooduspakkumistega
219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind 149€ + km

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata seitse päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Ehituse dokumenteerimine uute nõuete alusel ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

Ehitusseadustik näeb ette ehitamise dokumenteerimise kohustuse. Ehitusdokumendi puudumine või selle puudulik vormistamine on sageli vaidluste ja ajakulu allikaks nii kasutusloa taotlemisel kui ka ehitise üleandmise protsessis. Koolituse käigus tuuakse näiteid levinumatest puudustest ja selgitatakse ehitusdokumentide seoseid kasutusloa taotlemisega.

Koolituse eesmärk on anda uue, 21.02.2020 jõustunud majandus- ja taristuministri määruse nr 3 põhjal ülevaade ehitamise dokumenteerimisest, sh dokumenteerimisega seotud isikute kohustustustest, millal ja milliseid ehitusdokumente tuleb ehitamise käigus koostada, kes need peab allkirjastama ning kellele tuleb need pärast ehitise valmimist esitada. Samuti saab teada, mis on võrreldes varasema määrusega muutunud ning millised on peamised komistuskohad.

Praktilisi teadmisi jagab AS Merko Ehitus Eesti jurist Martina Proosa. Varasemalt on Martina Proosa töötanud advokaadibüroos Glikman, Alvin ja Partnerid ning planeeringute osakonna juhatajana Siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja õigusaktide väljatöötamises ning tegeles planeeringute järelevalvega.

Programm

Ehituse dokumenteerimine uute nõuete alusel ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

 • Mis on ehitusdokument?
 • Milleks on ehitamise dokumenteerimine vajalik?
 • Milliseid ehitusdokumente ehitamise käigus koostatakse?
 • Millistel juhtudel tuleb ehitamine dokumenteerida?
 • Kelle kohustus on ehitamine dokumenteerida ning kes seda kontrollib?
 • Dokumenteerimise üldised nõuded
 • Nõuded erinevatele dokumentidele (ehituspäevik, kaetud tööde akt, töökoosolekute protokollid jt)
 • Ehitusdokumentide allkirjastamine
 • Pädev isik ja pädevuse tõendamine
 • Mis juhtub, kui ehitamise nõuetekohast dokumenteerimist ei toimu?
 • Ehitusdokumentide kättesaadavus
 • Ehitusdokumentide seos kasutusloa taotlemisega
 • Probleemid seoses ehitusdokumentide üleandmise ja säilitamisega

Lisainformatsioon

Sündmuse tüüp:
Salvestatud
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Juristid, projekteerijad, ehitusettevõtete juhid ja spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus, kaasuste analüüs. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent