Üldinfo

Koolitus toimus:
28.05.2020
Kestvus:
4 AT
Hind: Liitu sooduspakkumistega
79 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind 49€ + km

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade uutest hoonete energiatõhususe nõuetest, mis jõustusid 2019. aasta 1. ja 21. jaanuaril. Käsitlemisele tulevad uued miinimumnõudeid, liginullenergiahoone nõuded ja neile kohalduvad erandid, energiaarvutusete ja tõendamise metoodika muudatused jpm.

Samuti räägitakse koolitusel energiatõhusust mõjutavatest teguritest (õhulekked, külmasillad) ning sellest, millist õhulekkearvu kasutada energiaarvutuses ning kuidas seda tõendada.

Koolituse läbinu teab hoonete energiatõhususe uusi nõudeid, neile kohalduvaid erisusi, arvutusmetoodikat ning lihtsustatud tõendamismetoodikat. Lisaks energiatõhusust mõjuvaiad tegureid. Osaleja omab ülevaadet naaberriikide liginullenergia nõuetest.

Praktilisi teadmisi jagavad TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskuse juht Jarek Kurnitski ning volitatud ehitusinsener (tase 8), diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7) ja diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7) Simo Ilomets.

Programm

Hoonete energiatõhususe uued nõuded ning arvutusmetoodika. Energiatõhusust mõjutavad tegurid.

 • Jarek Kurnitski

  Jarek Kurnitski

  TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskuse juht.

 • Uued energiatõhususe nõuded ja mõisted
 • Liginullenergianõuete majandusliku põhjendatuse ja tehnilise teostatavuse erandid
 • Kesksed energiaarvutuse metoodika ja tõendamise muudatused
 • Lihtsustatud tõendamismeetod – väikeelamu kalkulaator
 • Kasutusloa energiamärgis ja õhulekke mõõtmine
 • Eesti nõuded võrreldes naaberriikidega
 • Hoone energiatõhusust mõjutavad tegurid
 • Välispiirete summaarne soojuserikadu ja selle komponendid
 • Millist õhulekkearvu kasutada energiaarvutuses ning kuidas seda tõendada
 • Külmasildade joonsoojusläbivuste arvutamine, s.h. näide

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Salvestatud
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Ehitusettevõtjad, projekteerijad, arendajad, arhitektid, inseneribüroode esindajad ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid. mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent