Üldinfo

Koolitus toimus:
17.09.2020
Kestvus:
4 AT
Hind: Liitu sooduspakkumistega
179 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind 139€ + km

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata seitse päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Käsundita asjaajamise- ja alusetu rikastumise riigikohtu aktuaalne praktika

Käsundita asjaajamise ja alusetu rikastumise õiguse näol on tegemist instituutidega, mis leiavad üha suuremat kohaldamist eraõiguslikes kohtuvaidlustes.

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade võlaõigusseaduse 51.  ja 52. peatükkide kohaldamise probleemidest, mis on leidnud kajastamist Riigikohtu praktikas.

Koolituse läbinu teab Riigikohtu seisukohti, mida võrreldakse kohapeal õiguskirjanduses avaldatud seisukohtadega ning diskuteeritakse vaieldavate arusaamade üle.

Praktilisi teadmisi jagab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur. Tambet Tampuu.

Programm

Käsundita asjaajamine ja alusetu rikastumise õigus

  • Võõrale kinnisasjale kulutuste tegemisest tulenevad hüvitisnõuded, sh üürniku poolt üüriesemele tehtud kulutuste hüvitamise nõue
  • Võõrale kinnisasjale kulutuste tegemisest tulenevad hüvitisnõuded, sh üürniku poolt üüriesemele tehtud kulutuste hüvitamise nõue
  • Isikule lepinguväliselt teenuse (sh tervishoiuteenus, käsundi või töövõtuga sarnane teenus) osutamisest tulenevad hüvitisnõuded
  • Kaasomaniku, sh korteriomaniku, hüvitisnõuded teiste kaasomanike vastu ühisomandi esemele tehtud kulutuste hüvitamiseks
  • Teise isiku kohustuse täitmisest tulenev hüvitisnõue
  • Alusetu soorituse tegemisest ja soorituse eseme tasuta käsutamisest tulenevad nõuded
  • Õiguste rikkumisest tulenevad hüvitisnõuded
  • Teise isiku esemele tehtud kulutuste hüvitamise nõue
  • Teise isiku kohustuse täitmisest tulenev hüvitisnõue

Lisainformatsioon

Sündmuse tüüp:
Salvestatud
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud ja teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Käsundita asjaajamise- ja alusetu rikastumise riigikohtu aktuaalne praktika. Ülevaade võlaõigusseaduse 51.ja 52. peatükkide kohaldamise probleemidest

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent