Üldinfo

Koolitus toimus:
16.04.2020
Kestvus:
4 AT
Hind: Liitu sooduspakkumistega
79 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind 49€ + km

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Milliste vahenditega vaimset terrorit töökeskkonnast välja juurida ning luua terve kliimaga õhkkond? Kuidas vaimset vägivalda ära tunda? Millised võimalused on ennast ja oma meeskonda kaitsta ning aidata?

Mürgises keskkonnas on inimeste töövõime pärsitud, tulemuslikkus madal ning enesetunne kehv.

Alandamine, pidev kritiseerimine, liigne kontroll, karjumine, süütunde tekitamine, ähvardamine, võimatute tähtaegade määramine, võimu kuritarvitamine on vaid mõned töökeskkonnas asetleidvad vaimse vägivalla juhtumid.

Koolituspäeva eesmärk on anda osalejale praktilised tööriistad, mille abil luua terve ja vaimsest vägivallast vaba töökeskkond.

Koolituspäeva läbinu teab, kuidas mürgises töökeskkonnas ennast kaitsta ning töökiusamist ära tunda.

Programm

Kuidas vabaneda vaimsest vägivallast töökeskkonnas?

  • Vaimse vägivalla äratundmine (töökius, töövägivald, diskrimineerimine, lemmikute soosimine jms.)
  • Kas ka mina kasutan vahel tahtmatult vaimset vägivalda?
  • Kuidas reageerida? Kes peaks reageerima?
  • Kuidas parendada töökeskkonna psühholoogilist mikrokliimat?
  • Kokkulepe juhtidega – 0-tolerants
  • Psühhosotsiaalsete ohuteguritega (s.o. juhtimise probleemid, kehv töö organiseerimine, halvad töösuhted jms.) tegelemine
  • Kuidas tulemuslikult lahendada konflikte ja hõõrumisi?
  • Kuidas suhelda ohvriga ja kuidas vaimse vägivalla kasutajaga?
  • Kuidas ennetada vaimset kiusamist töökeskkonnas?
  • Millised võtted tagavad vaimse vägivalla vähenemise ja välja juurimise töökeskkonnast?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Salvestatud
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Ettevõtte ja asutuse juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad, projektijuhid, meditsiinitöötajad, spetsialistid, kes väärtustavad tugevat vaimset vormi ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus läbi praktiliste harjutuste. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse aruteluse käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent