Üldinfo

Koolitus toimus:
08.10.2020
Kestvus:
4 AT
Hind: Liitu sooduspakkumistega
179 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind 139€ + km

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata seitse päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Millist lepingut sõlmida paindlike töösuhete korral?

Klassikaline töösuhe, kus töötaja teeb täistööajaga stabiilset tööd tähtajatu töölepingu alusel, on aina vähem. Nii tööandja kui töötaja soovid ja võimalused on muutumas.
Tähtsamaks muutub tööaja ja töökoha paindlikkus, lühiajalised tööd, töö mitme tööandja juures. Koolitusel käsitleme paindlikke võimalusi töölepingulises suhtes ja ka olukordi, kus ei tasu jätta tingimused lahtiseks.

Koolituse eesmärk on selgitada, millised on võimalused palgata töötaja paindlike kokkulepetega. Millist vormi valida? Käsitleme erinevaid levinumaid variante, mis tingimustel saab Eestis täna palgata paindlikult inimesi. Samuti puudutame erinevate töövormide puhul tagatisi töötegijatele. Koolitusel tuuakse läbivalt näiteid tööõiguse kohtupraktikast.

Koolituse läbinu teab paindlike töövormide erinevaid võimalusi ning juriidilisi nüansse.

Praktilisi selgitusi jagab M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist Elina Soomets.

Programm

Paindlikkuse võimalused töölepingu kui töötaja jaoks kõige turvalisema lepingu alusel. Töölepingu eristamine teenuse osutamise lepingutest.

 • Kas tehtavate tööde loetelu võib jääda määratletud üldsõnaliselt („ja muud seonduvad tööd“)?
 • Tähtajaline tööleping. Kuidas määrata tähtaega paindlikult? Näiteks tekib vajadus ajutise töökoormuse tõusu või projektitöö korral.
 • Tööaja paindlikkus. Erinevad kokkulepped töökoormuse ja töökorralduse osas nii igapäevase töö kui summeeritud tööaja korral. Mis olukorras on mõistlikud ajutised kokkulepped tööaja kohta? Kuidas mõjutab tööaja arvestust tööaja summeerimise perioodi pikendamine pikemaks kui 1 kuu?
 • Töökoha paindlikkus. Kokkulepped töötamiseks mujal kui tavapärane töökoht.
 • Kaugtöö kui paindlik töö tegemise võimalus – mida tuleb silmas pidada?
 • Olulised kokkulepped töösuhtes, mida tasub määratleda võimalikult täpselt?
 • Muud paindlikkuse võimalused
 • Peamised eristamise kriteeriumid, mille alusel tuvastada, kas tegemist on töölepinguga või võlaõigusliku teenuse osutamise lepinguga
 • Käsundusleping kui üks peamisi võlaõiguslikke teenuse osutamise lepinguid. Mis olukorras on mõistlik sõlmida käsundusleping? Millised õigused ja kohustused tekivad üldjuhul pooltel. Tasu ja leppetrahv. Millised on võimalikud vastutusega seonduvad nõuded käsunditäitja suhtes? Lepingu lõpetamise võimalused.
 • Töövõtuleping. Mis olukorras on mõistlik sõlmida töövõtuleping ja millised õigused ja kohustused tekivad üldjuhul pooltel? Tasu ja leppetrahv. Lepingu lõpetamise võimalused.
 • Miks tuleb alati hinnata, kas kokkulepe tehtava töö jaoks vastab valitud lepingu olemusele? Kellel on õigus ümber kvalifitseerida lepingut ja millised on varjatud töösuhte võimalikud tagajärjed?
 • Kas ja kuidas saab pooltel olla mitu lepingut korraga, nii tööleping kui võlaõiguslik teenuse osutamise leping?
 • Muud võlaõiguslikud lepingud. Praktikaleping ja töö vabatahtlikuna.
 • Millised uued töövormid on tekkinud? Platvormitöö kui digitaalse platvormi vahendusel tehtav töö, töötaja jagamine, töökoha jagamine, töö väljakutsel.

Lisainformatsioon

Sündmuse tüüp:
Salvestatud
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Personalijuhid, juristid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus läbi praktiliste harjutuste. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse aruteluse käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent