Üldinfo

Toimumise kuupäev:
26.11.2020
Registreerimise lõpp:
23.11.2020
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: Liitu sooduspakkumistega
179 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 27. septembrini 139€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tekstid selgeks ja lugejasõbralikuks!

Pikad ja keeruliselt sõnastatud dokumendid, mille mõtte tabamiseks lauset ikka ja jälle üle lugeda tuleb, ei ole kellelegi võõrad. Olgu nendeks asutuse sisedokumendid, päringud, hanked, kliendilepingud vmt – selgelt ja loogiliselt sõnastatud info säästab kõikide aega ja raha.

Kuidas luua lugejasõbralikke tekste?

Koolituse eesmärk on käsitleda tekstide arusaadavust, kliendikesksust ja ülesehitust, vaadelda tüüpvigu ja tuletada meelde olulisemad keelereeglid.

Rohkete Eesti asutuste näidete varal vaadeldakse selge keele põhimõtete rakendamist tekstiloomes.

Koolituse läbinu teab selge keele põhimõtteid, mida saab rakendada oma igapäevatöös erinevaid tekste luues.

Praktilisi teadmisi jagavad Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldajad Katrin Hallik ja Katre Kasemets.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10:00 - 11:30

Tekstid selgeks ja lugejasõbralikuks!

  • Mis on selge keel?
  • Selge kirjutamise põhimõtted
  • Eesti asutuste näiteid dokumentide selgemaks muutmise kohta
  • Selgekeelse teksti loomine sõna, fraasi, lause ja lõigu tasandil

11:30 - 12:00

Toekas kohvipaus

12:00 - 13:30

Koolitus jätkub

Katrin Hallik
Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja

Katre Kasemets.
Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja

  • Kantseliidi tunnused ja selle vältimise võimalused
  • Teksti stiil ja toon
  • Keelemeelespea
  • Keelenõu ja terminiallikad

Lisainformatsioon

Sündmuse tüüp:
Koolitus
Lektorite arv:
2
Sihtrühm:
Erinevatel positsioonidel töötavad inimesed, kes koostavad lepinguid, üldtingimusi, hankeid, üldsusele/klientidele suunatud tekste või osalevad seadusloomes. Samuti turundajad ja kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Jah
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.