Vispārīga informācija

Norises datums:
24.09.2019
Reģistrācijas beigas:
22.09.2019
Atrašanās vieta:
Tallink Hotel Riga (Elizabetes iela 24, Rīga)
Cena: Saņem izdevīgākos piedāvājumus
189 € + PVN
Cena ar atlaidi 149€ + km

Lai iegūtu maksimālu labumu no informācijas pārvaldības digitāli, to nepieciešams arī arhivēt digitāli. Taču digitālo arhīvu izveide var šķist biedējoša un bīstama, jo ir virkne neatbildētu jautājumu:

 • Kā garantēt fizisko saglabāšanu, ņemot vērā to, ka cietie diski un citi uzglabāšanas līdzekļi viegli plīst un kriptovīrusi var padarīt datus nelasāmus?
 • Kā atrast pareizās datnes pareizo versiju no arhīva, kurā ir simtiem tūkstošu datņu?
 • Kā saglabāt nevainojamu datņu lasāmību, ja programmatūra nemitīgi mainās?
 • Kā garantēt precizitāti un uzticamību ilgā laikposmā?
 • Kā rīkoties, ja papildus iepriekš minētajiem jautājumiem informācija ir izkaisīta vairākās datubāzēs?

Apmācību semināra mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas par to, kā pāriet uz digitālo arhivēšanu, vienlaikus nodrošinot, ka ikviens informācijas vienums ir atrodams un izmantojams, pat ja uzglabāšanas periodi ir gari. Tiks aplūkoti tehniskie, juridiskie un organizatoriskie jautājumi, gan vispārēji, gan attiecībā uz Latvijas situācijai aktuāliem jautājumiem.

Programma

09:30 - 10:00

Reģistrācija un kafija

10:00 - 12:00

Kas jums jāzina, lai sāktu digitālo arhivēšanu

 • Koit Saarevet

  Koit Saarevet

  Nacionālais arhīvs, digitālā arhīva projekta vadītājs

 • Riski: tehniskie riski, kas apdraud digitālo informāciju, stratēģijas, kas ļauj mazināt riskus, stratēģiju stiprās puses un vājības.
 • Rīki: īpaši izstrādāti digitālie arhivēšanas rīki salīdzinājumā ar “gataviem” izstrādājumiem, mākoņtehnoloģiju rīki, pašu izstrādāts arhīvs vienkāršākiem pielietojumiem
 • Dati: tradicionālie dokumenti salīdzinājumā ar datiem informāciju sistēmās, relāciju datubāžu saglabāšanas grūtības, saglabāšanas metožu salīdzinājums

12:00 - 13:00

Pusdienas

13:00 - 15:00

Mācības turpinās

 • Pārskats par valsts noteikumiem attiecībā uz digitālo arhivēšanu un to kritisks novērtējums
 • Ieskats valsts praksē, lai risinātu digitālās arhivēšanas izaicinājumus
 • Jaunākie notikumi likumdošanā un valsts digitālās arhivēšanas rīki, kas uzlabo digitālo arhivēšanu

Papildu informācija

Pasākuma tips:
Apmācības
Lektoru skaits:
2
Mērķa grupa:
lietveži, arhivatori, biroju vadītāji, asistenti, IT speciālisti u.c. personas, kas atbildīgas par reģistru saglabāšanu
Apmācību metodes:

Seminar

Atteikšanās noteikumi:

Rakstiski informējot par atteikšanos no dalības pasākumā, tiek atgriezti 100% no dalības maksas līdz 02.09.2019.; 50% no dalības maksas laika posmā 03.09.–16.09.2019. Ja atteikums iesniegts vēlāk nekā 16.09.2019, tad dalības maksa netiek atgriezta un rēķins ir jāapmaksā.

Strīdu izskatīšanas kārtība: Visi konflikti un pārpratumi starp dalībnieku un pasniedzēju tiek risināti pārrunu ceļā rakstiskā veidā. Uz sūdzībām tiek reaģēts septiņu darbdienu laikā, atbildes saņemot no apmācību un konferenču projektu vadītāja un izpilddirektora. Ja vienošanās netiek sasniegta, strīdi tiek izskatīti tiesas ceļā likumā noteiktajā kārtībā.

Projekta vadītājs:
Mari Teppo
Ēdināšana:
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus rezervē sev tiesības, veikt izmaiņas programmā.