Aitame teil planeerida pikaajalist sisekoolitussüsteemi, et toimuks pidev, mitmekülgne ning jätkusuutlik areng. Koolitus ei ole ammu pelgalt teadmiste edastamise viis. See on võimalus meeskonna sisekliima tugevdamiseks, positiivsete emotsioonide pakkumiseks ning töötajate innustamiseks.

Sisekoolituse puhul lähtume teie organisatsiooni vajadustest leiame sobivaima koolitaja, esmalt kaardistame ettevõtte või asutuse vajadused, probleemid ja eesmärgid kuhu soovitakse jõuda.

Programmi koostame „rätsepatööna“ arvestades just teie ettevõtte eripäraga programmi saab jooksvalt täiendada vastavalt tekkinud arengutele ning vajadustele.

Samuti annab sisekoolitus valikuvabaduse toimumise aja ning koha valimisel. See võib toimuda teie poolt valitud ruumides või meie poolt pakutud arengut soodustavates kohtades.

NB! Kõiki teemasid on võimalik tellida ka personaalse konsultatsioonina.

Valdkonnad (Antud teemade valik on inspiratsiooniks, kui aga nimekirjast ei leia sobivat, kirjelda palun lühidalt vajadusi ja teeme kohe pakkumise)

 JUHTIMINE

 • Juhtimise arenguhüpe (teemade fookus selgub tellijaga läbirääkimisel vajaduspõhiselt)
 • Hea juht on parem kui palk
 • Teadlik juhtimine
 • Tunnustav juhtimine
 • Inimesekeskne juhtimine ning selle juurutamise praktilised sammud
 • Kuidas olla ehe ning inspireeriv keskastmejuht?
 • Spetsialistist heaks inimeste juhiks
 • Kuidas luua usalduslikku suhet ja töökeskkonda?
 • Kuidas tõsta töö tulemuslikkust tuginedes uutmoodi juhtimisvõtetele?
 • Kuidas juhtida raskesti juhitavaid ning vastu töötavaid inimesi?
 • Kuidas kaasata ning juhtida introverte?
 • Kuidas ületada hirmu töötajates muutuste ees?
 • Kaasaegsed ajajuhtimise tehnikad
 • Kuidas viia läbi arengule suunatud personaalseid vestlusi kaasaegsel moel?
 • Sisekommunikatsioon
 • Meeskonna motiveerimine kaasaegselt toimivate meetoditega
 • Muutuste efektiivne juhtimine
 • LEAN juhtimine tööprotsesside tõhustamiseks
 • Kuidas läbi delegeerimise parandada töösuhteid ning tõsta töö efektiivsust?
 • Personaalsed juhtimisalased konsultatsioonid (teemad ja ajaline maht selgub läbirääkimisel)
 • ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine ja juurutamine

Koolitusteemad on suunatud: tippjuhid, keskastmejuhid (s.h. personalijuhid ja kõik juhid kellel on alluvad)

PERSONALIARENDUS ja TÖÖÕIGUS

 • Ametijuhendi koostamine
 • Protseduurireeglite koostamine
 • Konfliktide lahendamine ja lepitamine
 • Personali hindamissüsteemi väljatöötamine
 • Kuidas luua motiveeriv ja kaasaegne palgasüsteem
 • Kuidas koondada õiguslikult korrektselt ja inimlikult

Koolitusteemad on suunatud: personalijuhid, keskastmejuhid

TÖÖOHUTUS

 • Tööohutuskoolitus
 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite mõõtmine ja riskide ennetamise süsteemi juurutamine
 • Esmaabi kursused
 • ISO 45001 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi juurutamine ja vastavusse viimine

Koolitusteemad on suunatud: juhid, personalijuhid ja – spetsialistid, keskastmejuhid, assistendid, töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud ja -nõukogu liikmed, kvaliteedijuhid

RAAMATUPIDAMINE ja FINANTSJUHTIMINE

 • Paberivaba digiraamatupidamine
 • Õppepäev raamatupidaja arenguks ja kompetentsi tõstmiseks
 • Tulumaksu õppepäev
 • Käibemaksu õppepäev
 • Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine e-aruandluskeskkonnas
 • Rahavoogude koolitus
 • Põhjalikult Raamatupidamise toimkonna juhenditest (RTJ)
 • Maksud eri riikides. (koolitus koostatakse ettevõtte tegevuse sihtriigist lähtuvalt)

Koolitusteemad on suunatud: finantsjuht, raamatupidaja, tegevjuht

DOKUMENDIHALDUS ja ARHIVEERIMINE

 • Mida peab info- ja dokumendihaldur teadma andmekaitse seadusest
 • Avaandmete kasutamine
 • Digiarhiveerimine
 • Paberdokumendihaldusest üleminek digihaldusele
 • Digiandmete turvaline hävitamine ning kustutamine
 • Dokumentide krüpteerimine
 • Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused
 • Dokumendihaldussüsteemi juurutamine
 • Kuidas tagada küberturvalisus dokumendihaldussüsteemis
 • ISO kvaliteedinõuded dokumendihalduses

Koolitusteemad on suunatud: dokumendi- ja infohaldurid, büroojuhid, sekretärid, assistendid, arhivaarid, juhid

INFOTEHNOLOOGIA

 • Google Adwords koolitus
 • Sotsiaalmeedia koolitus
 • WordPressi koolitus
 • HTML’i algkursus
 • Exceli erineva tasemega koolitused
 • Power Point koolitus
 • MS Office 365 koolitus
 • Andmetöötluse koolitus
 • Finanstanalüüs erinevates programmides
 • Projektijuhtimine MS Project abil
 • Prezi esitlustarkvara kasutamise koolitus

Koolitus on suunatud: spetsialistidele, finantsjuhtidele, juhtidele ja kõigile, kes tunnevad teema vastu huvi

PSÜHHOLOOGIA ja ENESEARENG

 • Kuidas luua sõbralik ja hooliv töökeskkond?
 • Avatud suhtlemine positiivse koostöö nimel
 • Kuidas ületada suhtlemistõkkeid?
 • Kuidas mõista kolleegi sõnadeta ehk parimad kehakeele nõuanded
 • Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine
 • Empaatia ja töö tulemuslikkus
 • Enesekehtestamine
 • Meeldiv koostöö erinevate isiksustega
 • Kuidas vältida kolleegide vaheliste sisepingete teket?
 • Suhtlemine negatiivselt meelestatud kolleegidega
 • Tööpingetega toimetulek
 • Kuidas säilitada efektiivne töövõime avatud kontori taustamüras?
 • Juhi targalt enda emotsioone
 • Läbipõlemine ja selle ennetamine
 • Liidrioskuste arendamine
 • Veenmine ja mõjutamine – kuidas seda teha?
 • Mälutreening
 • Kuidas edukamalt toime tulla elus esinevate emotsionaalsete väljakutsetega?

Koolitus on suunatud: kõigile kes tunnevad teemade vastu huvi ning arenguvajadust, lisaks on oodatud personalijuhid, keskastmejuhid ja juhid ning teised, kellel on alluvad

MEDITSIIN

 • Suhtlemine keerulise patsiendiga – kuidas pingelises situatsioonis rahulikuks jääda ning ennast säästa?
 • Patsiendi andmete ning info turvaline hoidmine, säilitamine ja kaitsmine
 • Tööelu kvaliteet ja toimetulek tööstressiga

Koolitus on suunatud: kõigile meditsiinivaldkonnas töötajatele

ESINEMISOSKUSED

 • Interaktiivne esinemine
 • Avalik esinemine ja ettekande koostamine

Koolitus on suunatud: kõigile, kelle tööülesanded hõlmavad avalikku esinemist

MÜÜK, KLIENDITEENINDUS

 • Kuidas saavutada positiivne suhtumine müügimeeskonnas
 • Ülemäärasest müügitöö stressist vabanemine
 • Vajaminevad oskused kaasaegses klienditeeninduses
 • Kuidas kasutada müügi suurendamiseks sotsiaalset müüki?
 • Kuidas saavutada müügieesmärke?
 • Millised on müüki aktiveerivad tööriistad, mis tõepoolest töötavad?
 • Kuidas mõjutada ratsionaalset ja emotsionaalset ostuotsust?
 • Teadmiste ja oskuste arendamine edukaks telefonimüügiks ning kliendikohtumisteks
 • Messide ettevalmistus ning kohapealne kontaktide kogumine ja töötlus (konsultatsioon vastavalt firma profiilile ja messile)

Koolitus on suunatud: müügijuhid, müügiesindajad, müügispetsialistid, teenindusjuhid, klienditeenindajad

TRANSPORT, TÖÖSTUS, LOGISTIKA, ENERGEETIKA

 • Veose kinnitamise koolitus
 • Tolliprotseduuride sujuv ja korrektne korraldamine
 • LEAN juhtimine tööprotsesside tõhustamiseks
 • ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine ja juurutamine
 • Tootmisprotsesside juhtimine
 • Kaubaveologistika koolitus

Koolitus on suunatud: transpordiahelaga kokkupuutuvad eriosapooled, logistikud, vedajad, vedude korraldajad, ekspedeerijad, lao juhatajad, tootmis- ja ostujuhid

ADMINISTRATIIVTÖÖ

 • Dokumendi- ja arhiivihaldus
 • Digiarhiveerimine
 • Sisekommunikatsioon
 • Kuidas segajatega segamatult töötada?
 • Kaasaaegse assistendi vajalikud oskused?
 • Kuidas hallata dokumente pilveteenustes?
 • Protokoll ja etikett
 • Ärikirjavahetus – kuidas ja millises stiilis koostööpartneritega suhelda?

Koolitus on suunatud: sekretär, juhiabi, asjaajaja, assistent, juhatuse sekretär, sekretär-asjaajaja, sekretär-personalispetsialist jt, kes on seotud administratiivse tööga

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on koolitusturul tegutsenud juba üle 10 aasta ning meie teemade ja koolitajate baas on väga mitmekesine ning mahukas. Oleme koostööd teinud ligikaudu 3000 koolitaja/esinejaga. Korraldame originaalseid koolitusi, sisekoolitusi, konverentse, erinevaid firmaüritusi ja eriüritusi (suurim neist üle  2000 osalejaga Ettevõtete Jõulupidu Tallinnas ja Tartus). Lisaks tavapärasele valikule teeme ka koolitusi väljaspool Eestist ning korraldame kontaktreise erinevatesse riikidesse. Korraldame koolitusi ja konverentse nii eesti, vene, läti kui inglise keeles. (https://www.eestikonverentsikeskus.ee/)

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Tallinna Konverentsibüroo poolt tunnustatud ettevõte, Kaubandus- ja Tööstuskoja liige ning Eesti Töötukassa partner.

Antud teemade valik ja nimekiri on valikuline ning tegelikkuses saame vastavalt vajadusele koos kliendiga alati kõige õigema koolituse kokku panna.

 

Vastan meeleldi kõigile tekkivatele küsimustele.

Veronika Nuutmann
sündmuste peaprodutsent
veronika@eestikonverentsikeskus.ee
+372 58 230 788
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Keemia 4 / Endla 69, 10616 Tallinn