• Ege Netse

    Ege Netse

    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ehitisregistri talituse peaspetsialist ja ehitisregistri klienditeenindustiimi juht.

Ege Netse alustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis klienditoe teenuse osutamist ja ehitisregistri testimist 2019. aasta märtsis, kiirelt lisandusid klienditoe töö korraldamine, erinevate ehitisregistri koolituste läbiviimised ja kasutajajuhendite koostamised ning erinevate ehitisregistri arendusprojektides osalemised ja läbiviimised. Ege on varasemalt töötanud kohalikes omavalitsustes erinevatel töökohtadel täites erinevaid ülesandeid, sealhulgas maamaksu määramine ja andmebaasi loomine ja haldamine, maa riigiomandisse jätmise eelsed toimingud, aadressiandmete muutmine ja korrastamine, detailplaneeringute haldamise süsteemi edasiarendamine, detailplaneeringute menetlemisega seotud ülesanded ja ehitisregistri korrastamine. Egel on töökogemus ka ehitus- ja projekteerimisfirmades, kus muuhulgas taotles ehitus- ja kasutuslubasid ning koordineeris detailplaneeringute koostamist. Ege on läbinud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna täiendusõppeprogrammi Kinnisvaraõiguses.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt