• Julia Antonova

    Julia Antonova

    Justiitsministeerium, nõunik justiitsküsimustes EV alalises esinduses EL juures

Julia on andmekaitseõigusega aktiivselt tegelenud alates 2010. aastast, kui asus tööle Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonda. On olnud EL andmekaitsereformi Eesti üks peamisi läbirääkijaid EL nõukogus, kujundades Eesti seisukohti. Tegeleb isikuandmete kaitse küsimustega kriminaalmenetluses. Alates 2012 töötab Justiitsministeeriumi esindajana Eesti alalises esinduses EL juures.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt