• Liivi Karpištšenko

    Liivi Karpištšenko

    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, dokumendihalduse valdkonna juht

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond koordineerib avalike teenuste ning avaliku sektori asjaajamise ja elektroonilise dokumendihalduse arengut. Liivi Karpištšenko on osakonna nõunik. Oma tööalast tegevust alustas Liivi sekretäri, dokumendihalduri ja tippjuhi abi ametikohtadel, kuid IKT tulekul omandas uued teadmised ja vahetas eriala. 16 aastat töötas Liivi IT-s, osaledes Sotsiaalkindlustusameti menetlussüsteemide ja arvutivõrkude väljaarendamises ja haldamises ning asutuste töö ümberkorraldamises. Enne Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tulekut töötas Liivi Riigikantseleis dokumendihalduse arengut koordineeriva nõunikuna.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt