• Merike Kaev

    Justiitsministeerium, nõunik

Merike Kaev on Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse andmekaitseõiguse nõunik, kes tegeleb Justiitsministeeriumis isikuandmete kaitset ja avalikku teavet puudutavate küsimustega.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt