• Sirli-Kristi Käpa

    Sirli-Kristi Käpa

    KPMG Advokaadibüroo, vanemjurist

Sirli-Kristi Käpa on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta töötab KPMG Advokaadibüroos, kus tema peamisteks valdkondadeks on andmekaitse, tööõigus ja äriühinguõigus. Enne KPMG Advokaadibürooga liitumist töötas Sirli-Kristi juristina notaribüroos ja Eesti Energia AS-i õigusteenistuses. Sirli-Kristil on pikaajaline kogemus äriühingute nõustamisel nende igapäevases majandustegevuses ja tehingutes ning esindamisel kohtumenetluses. Lisaks on Sirli-Kristi tegelenud individuaalsete ja kollektiivsete töösuhetega, esindanud tööandjaid töövaidluskomisjonis ja kohtus ning nõustanud mitmeid ettevõtjaid isikuandmete kaitsega seotud küsimustes. Lisaks erialasele tööle on Sirli-Kristi jaganud oma teadmisi viies läbi sisekoolitusi ja esinedes seminaridel ning konverentsidel tööõiguse ja isikuandmete kaitsega seotud teemadel.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt