• Marleen Pedjasaar

    Marleen Pedjasaar

    SpeakSmart’i® kogenud koolitaja ja moderaator

Marleen on kogenenud väitleja, argumenteerimisoskuste koolitaja, moderaator ja aruteludisaini ja -juhtimise koolitaja. Marleen on moderaatorina juhtinud palju erinevaid arutelusid, sealhulgas avalikke väitluseid, poliitilisi debatte, ettevõtete koosolekuid ja strateegiapäevi. Marleen lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikoolis riigiteaduste instituudi ja 2015. aastal Tallinna Ülikoolis haridusjuhtimise magistrantuuri. Ta töötab Heateo SA projektijuhina ning on töötanud 2014 - 2017 Terve Eesti Sihtasutuse juhina ning Vabaühenduste Liidu huvikaitselabori juhina. Marleeni viimased kliendid erasektorist on olnud TransferWise, Miltton New Nordics (endine Kommunikatsioonibüroo JLP), Omniva, Catalyst Baltic, Tehnopol/ Connected Health klaster, Heateenindus.ee, ja vabaühendustest Arvamusfestival (viimase 4 aasta aruteludisainerite ja moderaatorite koolitaja), MTÜ Peaasjad, Kodukant Läänemaa, LGBT Ühing, Autokutseõppe Liit, Arengukoostöö Ümberlaud, MTÜ Mondo, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Eesti Noorteühenduste Liit, Nooremarstide Ühendus. Marleeni viimased kliendid avalikust sektorist on olnud Praxis (sh riigihanke „Poliitikakujundamise alused: mõju hindamise ja kaasamise põhimõtted ning -võtted“ koolituste läbiviija, 8 gruppi), Kultuuriministeerium (sh "Kultuuripoliitika 2030" aruteluseeriate disainer ja moderaator), Sotsiaalministeerium, Riigikogu Arenguseire Keskus, Tallinna Linnakantselei, Tallinna Keskraamatukogu, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Energia, Eesti Kunstiakadeemia, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, SA Archimedes jt.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt