• Steven-Hristo Evestus

    Steven-Hristo Evestus

    küberturbeettevõtte CybExer Technologies õigusvaldkonna juht ja Korruptsioonivaba Eesti MTÜ juhatuse liige

Steven-Hristo Evestus on töötanud 16 aastat prokurörina ning tegelenud erinevate, näiteks ameti-, majandus- ja rahapesualaste kuritegude kohtueelse menetluse juhtimise ja riikliku süüdistuse esindamisega kohtumenetluses. Ta käivitas prokuröride eetikanõukogu ning juhtis hiljem selle tööd. Lisaks on Steven-Hristo välja töötanud käitumisjuhised prokuröridele ja koostöös kohtunike ja advokaatidega kohtupidamise hea tava reeglid. 2019. aastast juhib Steven-Hristo küberturbeettevõtte CybExer Technologies õigusvaldkonda ning osaleb ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhtimises juhatuse liikmena.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt