Vali sündmuse vorm ja valdkond

Webinar

E-turvalisusest raamatupidajale – erinevad programmid ja e-kirjad

26.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töökius ning ahistamine töökeskkonnas – kuidas reageerida?

27.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Raamatupidamise aastaaruanne – vastused aktuaalsetele küsimustele!

27.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Soome aastaaruande ja tuludeklaratsiooni koostamise praktiline koolitus

27.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogramm

04.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Olulised muudatused välismaalaste seaduses

28.01
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Korterelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ning soojus- ja niiskustehniline toimivus enne ja pärast renoveerimist

28.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas targalt investeerida II samba pensionirahad kinnisvarasse?

03.02
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Hoonete piirdetarindite projekteerimine ning enamlevinud murekohad ja vead eel-, põhi-, ja tööprojekti staadiumis (8TP)

03.02
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ärivaidluste lahendamine – ennetamine on pool võitu

05.02
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Personaliotsing LinkedIn´is ning väärtuspõhine värbamine

10.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kodukontori sündroom – psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis ning nendega toimetulek

11.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Praktilised nõuanded dokumentide digitaalseks haldamiseks ja arhiveerimiseks raamatupidamises

11.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Maksualase teabevahetuse seaduse muudatused alates 31. jaanuarist 2021

12.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Läti maksusüsteem ning viimase aja olulisemad muudatused maksuseadustes

16.02
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kas sisekommunikatsioonist on saamas muutuste kommunikatsioon?

17.02
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Täiendõppepäev raamatupidaja arenguks ja kompetentsi tõstmiseks

17.02
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehitusega seonduv kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (2,6TP)

18.02
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kuluarvestuse ja hinnakujunduse õppepäev

18.02
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Psühholoogia Konverents 2021: Tunnete ja mõistuse varjatud vägi

18.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millised on osapoolte õigused, kohustused ja vastutus raamatupidamise andmete töötlemisel ning andmekaitse nõuded

18.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Eduka ettevõtja isiksuse omadused ja hoiakud – kuidas neid arendada?

19.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tuleohutuse seaduse olulised muudatused

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Uue ehitisregistri praktiline koolituspäev

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tööaja arvestus ja probleemid keskmise töötasu arvutamisel

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Paberivaba digiraamatupidamise juurutamise arenguprogramm

24.11
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kaugtööga seotud küberturvalisus

11.03
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Tööõiguse Konverents: Uuendused alates 2021. aastast

11.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Maksumuudatused 2021. aastal ning aktuaalsed küsimused ja uuendused raamatupidamises

17.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kuidas tulla toime mürgise töökeskkonna ja töökiusamisega?

18.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kuidas rakendada e-lahendusi tervishoiuteenuse osutamisel?

18.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

18.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Mida on tööandjal õppida 2020. aasta koroona kriisi perioodi töövaidluskomisjoni praktika põhjal?

24.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Riigihanke korras sõlmitud lepingute muutmine ning vaidlustamine

24.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Käibemaksuseaduse muudatused 1. juulist 2021. aastal

25.03
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Teabehalduse Konverents 2021: Andmed – uue ajastu kuld!

25.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Enesejuhtimise arenguprogramm

10.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Projekteerimistingimuste taotlemise ja andmisega seotud probleemkohad praktikas

08.04
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Empaatia, kui hea suhtlemisoskuse võti!

08.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

15.04
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Rahapesu tõkestamise seaduse nõuded. Kohustusliku riskimudeli koostamise praktikum

15.04
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti sekretäri ning juhiabi KONVERENTS-MESS 2021: Ole tehismõistusest nutikam!

21.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogramm

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehitusinseneri arenguprogramm

25.02
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Keskjuhi arenguprogramm 2021. aastal

17.03
INFO & REGISTREERUMINE