Vali sündmuse vorm ja valdkond

Webinar

Rahapesu tõkestamise koolitus kinnisvaramaakleritele

18.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Põhjalikult Norra maksusüsteemist Eesti ettevõtetele

18.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

19.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Osaline tööaeg ja töötasu arvestus praktikas

23.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tüüpilised vead ehituskonstruktsiooni projektides ja nende vormistamisel

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ülevaade töölepingu seaduse 2021. aastal täiendatud kommentaaridest ja uutest seisukohtadest ning kohtupraktika

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Enesekehtestamine organisatsioonis – kuidas ületada suhtlemistõkked?

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

OÜ-tamine – kus on piir õiglase teenusepakkumise ja maksudest kõrvalehoidmise vahel?

26.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku värske rakendus- ja kohtupraktika ning planeeritavad muudatused

26.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Krüptorahade kajastamine raamatupidamises

27.08
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti sekretäri ning juhiabi KONVERENTS-MESS 2021: Ole tehismõistusest nutikam!

08.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Koolitus välismaalase töötasu maksustamisest Eestis

08.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Korrektne eesti keel ametialases suhtluses

09.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

21. sajandi liidrioskused

09.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teams – midagi enamat, kui koosolekud ning chat

14.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamises

15.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

15.09
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti juhtimiskonverents 2021

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Krüptovaraga seotud tehingute maksustamine

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Meditsiiniõiguse koolitus

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millised on maksuriskid välisriigis tegutsedes?

28.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Koolitus meditsiiniasutustes kasutatavatest infosüsteemidest

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ingliskeelsete ametikirjade kirjutamine

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Hea juht on parem kui palk

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmeanalüüs Excelis Pivot Table, konsolideeri ja PowerQuery tööriistadega

05.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

5-päevane online-arenguprogramm: Veebirakenduste arendamine Vue.js raamistiku baasil

08.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Dokumendihalduse koolitus tervishoiusekretärile

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Nõuanded töölepingu muutmiseks ja lõpetamiseks

12.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Taani maksusüsteemist Eesti ettevõtetele

13.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Praktilised nõuanded dokumentide digitaalseks haldamiseks ja arhiveerimiseks raamatupidamises

14.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ravikindlustussüsteemi ning Haigekassa hüvitiste koolitus

14.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Empaatia, kui hea suhtlemisoskuse võti!

14.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Leedu maksusüsteemist Eesti ettevõtetele

20.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamine ja au teotamine Riigikohtu praktikas

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Osapoolte õigused, kohustused ja vastutus raamatupidamise andmete töötlemisel ning andmekaitse nõuded

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Rahapesu tõkestamise spetsialisti arenguprogramm

08.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

2-päevane koolitus andmebaaside päringukeele SQL kasutamisest

19.10
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2022. aastaks

27.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

28.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Kuidas läbi aktiivse kuulamise luua soodne pinnas avatud suhtluseks?

03.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks

04.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Paberivaba digiraamatupidamise juurutamise arenguprogramm

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogramm

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Suhtlemispsühholoogia koolitus meditsiinitöötajale

11.11
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Uue ehitisregistri praktiline koolituspäev

18.11
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Rootsi käibe- ja tulumaksu arvestuse ning palgaarvestuse praktiline õppepäev

25.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmeanalüütiku arenguprogramm

21.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehitusinseneri arenguprogramm

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

11.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Õendustöötajate arenguprogramm

10.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

2-päevane koolitus: Kujundamine GIMP ja InkScape programmide abil

13.01
INFO & REGISTREERUMINE