Vali sündmuse vorm ja valdkond

Webinar

Maksumuudatused Rootsis tegutsevatele Eesti ettevõtetele

13.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tüüpilised vead ehituskonstruktsiooni projektides ja nende vormistamisel

13.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas suurendada oma kodulehe nähtavust otsingumootorites?

13.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

E-kaubanduse ja e-teenuste käibemaksuga maksustamise olulised muudatused 1. juulist 2021. aastal

18.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Canva kujundusprogramm kergemate kujundustööde ja infomaterjalide tegemiseks

20.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Täiendõppepäev finantsjuhi ja pearaamatupidaja kompetentsi tõstmiseks

25.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Koolitus meditsiinitöötajatele: Kuidas pingelise töö kiuste vältida läbipõlemist ning hoida sisemist tasakaalu?

25.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Luubi all on kaugtööga seotud tööohutus ja -tervishoid

26.05
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Raamatupidajate Konverents: Kevadmissioon 2021

26.05
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

EL-i maanteepaketi ja Brexitiga kaasnevad olulised muudatused maanteetranspordis ning planeeritavad muudatused Eesti seadustes

27.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Facebooki reklaamide koostamise ja haldamise koolitus

27.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kodukontori sündroom – psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis ning nendega toimetulek

28.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Soome maksud täna ja homme Eesti ettevõtja vaatevinklist

02.06
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Riigihanke korras sõlmitud lepingute muutmine ning vaidlustamine

02.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Lepinguliste õiguskaitsevahendite kasutamine ehituses ning nende rakendamine praktikas

02.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Veebiarenduse front-end (HTML/CSS/JavaScript) arenguprogramm algajatele

05.05
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Praktiliselt digiarhiveerimisest ning digiinfo pikaajalisest säilitamisest

03.06
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Vaiad ja vaivundamendid – nende kandevõime ja käitumine inseneri praktikas

02.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Digidokumentide haldus ning arhiveerimine Amphora ja Sharepointi näitel

03.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Käibemaksuseaduse muudatused 1. juulist 2021. aastal

04.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

E-kaubanduse raamatupidamise erisused

08.06
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Oska panna ületöötamisele piir!

08.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Digipädevuse tõstmise arenguprogramm

13.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Võtmeoskuste – suhtlemise ja loovuse arendamine

08.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas ja miks kasutada LinkedIn’i B2B müügikanalina?

09.06
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine ning kuidas mõista keerulise iseloomuga inimesi?

09.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Äristrateegia efektiivne muutmine ning analüüs muutunud ettevõtluskeskkonnas

10.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Rahapesu tõkestamise eest vastutava spetsialisti täiendõppe programm

13.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Rahapesu tõkestamise koolitus kinnisvaramaakleritele

18.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Põhjalikult Norra maksusüsteemist Eesti ettevõtetele

18.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

19.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ülevaade töölepingu seaduse 2021. aastal täiendatud kommentaaridest ja uutest seisukohtadest ning kohtupraktika

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Enesekehtestamine organisatsioonis – kuidas ületada suhtlemistõkked?

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

OÜ-tamine – kus on piir õiglase teenusepakkumise ja maksudest kõrvalehoidmise vahel?

26.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku värske rakendus- ja kohtupraktika ning planeeritavad muudatused

26.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti sekretäri ning juhiabi KONVERENTS-MESS 2021: Ole tehismõistusest nutikam!

08.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Koolitus välismaalase töötasu maksustamisest Eestis

08.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Koolitus: Korrektne eesti keel ametialases suhtluses

09.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

21. sajandi liidrioskused

09.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamises

15.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

15.09
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti juhtimiskonverents 2021

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Meditsiiniõiguse koolitus

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millised on maksuriskid välisriigis tegutsedes?

28.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Koolitus meditsiiniasutustes kasutatavatest infosüsteemidest

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Hea juht on parem kui palk

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmeanalüüs Excelis Pivot Table, konsolideeri ja PowerQuery tööriistadega

05.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

5-päevane online-arenguprogramm: Veebirakenduste arendamine Vue.js raamistiku baasil

08.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Dokumendihalduse koolitus tervishoiusekretärile

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Taani maksusüsteemist Eesti ettevõtetele

13.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Praktilised nõuanded dokumentide digitaalseks haldamiseks ja arhiveerimiseks raamatupidamises

14.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ravikindlustussüsteemi ning Haigekassa hüvitiste koolitus

14.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Empaatia, kui hea suhtlemisoskuse võti!

14.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Osapoolte õigused, kohustused ja vastutus raamatupidamise andmete töötlemisel ning andmekaitse nõuded

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

2-päevane koolitus andmebaaside päringukeele SQL kasutamisest

19.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

28.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamine ja au teotamine Riigikohtu praktikas

28.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks

04.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Paberivaba digiraamatupidamise juurutamise arenguprogramm

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogramm

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Suhtlemispsühholoogia koolitus meditsiinitöötajale

11.11
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmeanalüütiku arenguprogramm

21.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehitusinseneri arenguprogramm

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

11.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Õendustöötajate arenguprogramm

10.11
INFO & REGISTREERUMINE