Üldinfo

Toimumise kuupäev:
25.03.2020
Registreerimise lõpp:
23.03.2020
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: Liitu sooduspakkumistega
159 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib kuni 26. jaanuarini soodushind 139€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel käsitletakse andmekaitse nõudeid koolide ja lasteaedade kontekstis. Lisaks räägitakse sellest, millistel õiguslikel alustel saab koolides ja lasteaedades isikuandmeid töödelda, lähtudes GDPR-st ning koolide, lasteaedade ja huviringide tegevust reguleerivatest õigusaktidest. Koolituse fookus on suunatud koolides ja lasteaedades tõusetunud isikuandmetega seotud probleemidel.

Koolituse eesmärk on selgitada, mida peab lastega tegelev asutus lapse isikuandmete töötlemisel järgima. Samuti on koolituse eesmärk selgitada,  kuidas lahendada esile kerkivaid andmekaitsealaseid probleeme.

Koolituse läbinu saab teadmised, oskused ja nõuanded edasiseks tegevuseks otse praktikult, kes igapäevaselt tegeleb antud valdkonna probleemidega. Tunneb isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid, teab andmesubjekti õigusi ja kohustusi, teab vastutava ja volitatud töötleja õigusi ja kohustusi, oskab tuvastada isikuandmete kaitse nõuete rikkumise ohtusid, tunneb õiguskaitsevahendeid, vastutust, karistusi ja trahve ning teab andmekaitse iseärasusi lasteasutuses ja oskab riske minimeerida.

Praktilist koolitust viib läbi advokaadibüroo NJORD advokaat Tea Kookmaa.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine koos kohvi ja suupistetega

10:00 - 12:00

Andmekaitse lastega tegelevates asutustes

 • Tea Kookmaa

  Tea Kookmaa

  Tea Kookmaa, NJORD Advokaadibüroo advokaat

 • Andmekaitse üldmääruse (GDPR) olulisemad kohustused koolide ja lasteaedade jaoks
 • Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ehk kas ja millal tohib õpilase isikuandmeid töödelda
 • Kas koolide/lasteaedade koridorides tohib kaameraid kasutada?
 • Kas õpetaja peab küsima lapsevanema nõusolekut selleks, et laps saaks klassipildil olla?
 • Kuidas käituda isikuandmetega seotud rikkumisjuhtumite korral
 • Andmesubjekti õiguste teostamine koolide ja lasteaedade kontekstis
 • Kuidas käituda õpilase isikuandmetega siis, kui õpilane enam samas koolis ei õpi?
 • Teised praktilised probleemid seoses isikuandmetega töötlemisega koolides ja lasteaedades

Lisainformatsioon

Sündmuse tüüp:
Koolitus
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Koolide, lasteaedade, lastehoidude, huviringide-huvikoolide, andmekaitse eest vastutavad isikud, kohalike omavalitsuste töötajad kes vastutavad antud valdkonna eest ning kõik teised, kes selle teema vastu huvi tunnevad
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2,5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Loobumistingimused: Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 4.03.2020; 50% maksumusest ajavahemikus 5. – 18.03.2020. Kui loobutakse hiljem kui 18.03.2020,  osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele..

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Ragne Talv
Toitlustus:
Jah
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi