• Maire Otsus-Carpenter

    Maire Otsus-Carpenter

    finantskonsultant ja vandeaudiitor

Maire Otsus-Carpenter on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala. Ta on töötanud pearaamatupidajana ja audiitorina. Mairel on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu liige. Tal on pikaajaline koolituskogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsplaneerimise alal ning tema selleteemalisi artikleid on avaldatud mitmetes raamatupidamis- ja finantsalastes väljaannetes.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt