• prof emer. Mare Teichmann

    prof emer. Mare Teichmann

    PE Konsult, juhataja

Mare Teichmann on Eesti psühholoog, Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituudi psühholoogia õppetooli professor. Tema teadustöö põhisuundadeks on tööstress, elukvaliteet (sh tööelu kvaliteet), kontrollkese ja e-õpe.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt