• Sirlis Sõmer-Kull

    Sirlis Sõmer-Kull

    Töötukassa, töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakonna juhataja

Sirlis Sõmer-Kull töötab alates 2014 aastast töötukassas, kus  peamiseks tööülesandeks on olnud töövõimereformi raames töövõime hindamise uue süsteemi ja uute töövõimet toetavate teenuste käivitamine. Enne töötukassasse tööle asumist töötas Sirlis Sotsiaalministeeriumis  ja tegeles hoolekandepoliitika kujundamise ning erinevatele sihtgruppidele hoolekandeteenuste pakkumise arendamisega. Ta on osalenud rahvusvahelistes töörühmades Euroopa Nõukogus (Strabourgis) ja Euroopa Komisjonis, eelkõige puuetega inimeste aga ka laiemalt sotsiaalkaitse teemadel. Sirlis on õppinud Tartu Ülikoolis eripedagoogikat ja sotsiaaltööd ning hilisemalt täiendanud ennast õigusteadustes.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt